Nově v nabídce kromě sídla firmy také ready made společnosti a založení společnosti s.r.o. již od 17 900 Kč.

Dotazy na sídlo firmy

Jak probíhá zřízení sídla firmy, jak na změnu sídla firmy a další

Je virtuální sídlo firmy legální?

Virtuální sídla jsou v dnešní době naprosto běžná po celém světě a jsou 100% legální dle platných zákonů v České republice. V posledních letech virtuální sídla zaznamenala velmi veliký nárůst zájmu veřejnosti a o jejich oblíbenosti svědčí, že více než 10% všech firem v ČR virtuální sídlo využívají, aby ušetřily na pronájmu fyzických kanceláří.

Virtuální sídla firem dle občanského zákoníku

V roce 2009 došlo k důležité novelizaci § 19c občanského zákoníku, díky které jsou virtuální sídla firem plně legální. Dle nové právní úpravy si mohou právnické i fyzické osoby zvolit svobodně své sídlo firmy a to i odlišné od místa, kde je její skutečná správa.

Aktuální podoba § 19c:

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Přejít na ceník poskytnutí sídla