Nově v nabídce kromě sídla firmy také ready made společnosti a založení společnosti s.r.o. již od 17 900 Kč.

Dotazy na sídlo firmy

Jak probíhá zřízení sídla firmy, jak na změnu sídla firmy a další

Jak na změnu sídla firmy v OR?

Jakmile máte připraveny všechny potřebné dokumenty (především originál výpisu z katastru a souhlas s umístěním sídla firmy), můžete přistoupit ke změně sídla firmy v obchodním rejstříku.

Pokud chcete ušetřit čas a nervy se zápisem do obchodního rejstříku, nechte změny na nás. Vše zařídíme a navíc Vám garantujeme úspěšné zapsání změn do obchodního rejstříku v nejkratším možném čase.

Změna sídla firmy

Pokud je nová adresa sídla firmy v jiném městě než původní, dochází ke změně zakladatelského dokumentu. Pro změnu sídla firmy a společenské smlouvy je třeba rozhodnutí valné hromady, nebo souhlas všech společníků. Toto rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu.

Pokud je nová adresa sídla firmy ve stejném městě (např. stěhování pouze v rámci Prahy) a ve Vaší zakladatelské listině je uveden jako sídlo firmy pouze název města (Praha - bez uvedení ulice), nemusí mít rozhodnutí formu notářského zápisu. O změně sídla rozhodne statutární orgán (jeden nebo více jednatelů).

Návrh na zápis změny v obchodním rejstříku

Po rozhodnutí o změně sídla firmy je podnikatel povinen podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Navrhovatelem je obchodní společnost jednající prostřednictví svého statutárního orgánu, návrh na změnu sídla firmy je nutné podat na příslušném rejstříkovém soudu. V návrhu musí být uvedena plná adresa nového sídla (narozdíl od zakladatelského dokumentu, kde se uvádí pouze město).

K návrhu na změnu sídla firmy je nutné přiložit:

  1. doklad o provedení právního úkonu změny sídla (rozhodnutí společníků, zápis z valné hromady či rozhodnutí statutárního orgánu) ve dvojím vyhotovení, dochází-li ke změně zakladatelského dokumentu
  2. úplné znění zakladatelského dokumentu či stanov, v případě jejich změny
  3. souhlas s umístěním sídla firmy/nájemní smlouva a výpis z katastru nemovitostí, ze kterého vyplývá vlastnické právo pronajímatele
  4. kolek v hodnotě 1 000 Kč (bez ohledu na počet a druh zapisovaných změn)

Soud je v řízení povinen rozhodnout nejpozději do 15 dnů od podání návrhu.

Změna sídla firmy na živnostenském úřadu

Nejpozději 15 dnů od změny sídla firmy je třeba vyplnit změnový list s novou adresou sídla firmy a podat jej na příslušném živnostenském úřadě.

Změna sídla firmy na finančním úřadu

Nejpozději 15 dnů od změny sídla firmy je třeba oznámit změnu sídla firmy na příslušný finanční úřad. Změnu můžete doložit usnesením z obchodního rejstříku s údajem o nabytí právní moci, nebo novým živnostenským oprávněním.

Změna sídla firmy v sociální a zdravotní pojišťovně

Pokud má firma zaměstnance, je nutné do 8 dnů od změny sídla firmy nahlásit novou adresu na příslušných úřadech sociální pojišťovny a jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

Přejít na ceník poskytnutí sídla